Skip to main content

CAO open teelten - vakantie

Het vakantiejaar in de CAO open teelten loopt gelijk met een kalenderjaar. Per vakantiejaar heeft een werknemer met een fulltime dienstverband recht op 25 vakantiedagen. Bij een parttime dienstverband of in/uitdiensttreding in de loop van het jaar worden de vakantiedagen naar rato berekend (waarbij tevens rekening gehouden wordt met de gewerkte meeruren).

 

Werknemers die aan het begin van het vakantiejaar jonger zijn dan 18 jaar, hebben recht op 28 vakantiedagen per jaar.

 

Werknemers die 50 jaar of ouder zijn, hebben per vakantiejaar recht op extra vakantie-uren. Deze extra uren zijn een percentage van het aantal arbeidsuren conform artikel 11 lid 4 van de CAO en worden afgerond op twee decimalen.

Het aantal extra uren wordt met de volgende percentage berekend:

50 jaar: 0,4 procent

55 jaar: 0,8 procent

58 jaar: 1,2 procent

60 jaar: 2,0 procent.

Voorbeeld voor een werknemer van 56 jaar met een fulltime dienstverband: 52,2 weken x 38 uren per week x 0,8 procent = 15,86 extra vakantie-uren per jaar.

 

Werkgever en werknemer dienen de duur en het moment van de vakantie tijdig van te voren in onderling overleg vast te stellen.

  

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2014 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

Open teelten