www.salaris-informatie.nl

Tekst CAO open teelten 2015 - 2017 beschikbaar

De tekst van de nieuwe CAO open teelten 2015 - 2017 is nu beschikbaar op de website.

De nieuwe tekst is algemeen verbindend verklaard, behalve de bepalingen over de afwijkende ketenbepaling.

 In de CAO is een afwijkende ketenbepaling opgenomen voor agrarisch seizoenswerk. Deze bepaling is op dit moment (d.d. begin december 2016) nog niet algemeen verbindend verklaard door het ministerie van SZW.
De bepaling is daardoor alleen voor leden van LTO Nederland, Anthos, NFO en KAVB toe te passen. Andere werkgevers kunnen pas gebruik maken van de afwijkende ketenbepaling op het moment dat de CAO algemeen verbindend verklaard is.

De afwijkende ketenbepaling zorgt ervoor dat, indien voldaan is aan de voorwaarden, de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verbroken door een onderbreking van tenminste drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden.

 

==> Tekst CAO open teelten 2015 - 2017

 

Meer informatie over de wijzigingen in de nieuwe CAO vindt u in het onderhandelingsresultaat.

 

Naar de pagina van de CAO open teelten

 

Tags: CAO boekje, Open teelten