www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO open teelten 2014 - 2015

De CAO onderhandelaars hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO open teelten. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas als de achterban instemt, is er sprake van een nieuwe CAO.

De CAO open teelten is van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij boomkwekerijen, fruittelers, bloembollenkwekers, akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

 

 

 

Looptijd

De nieuwe CAO open teelten krijgt een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

Salaris

01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- Er komt een nieuwe regeling voor piekarbeid, waarbij acht weken premievrij gewerkt kan worden. De regeling gaat per 1 januari 2015 in.

- invoering aparte loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking

- afspraken over voorkoming van oneerlijke concurrentie

- invoering aanvullende verzekering WW conform het sociaal akkoord

- actualisering functiebeschrijvingen

 

 

 

 

Klik hier voor het volledige principe-akkoord.

 

 

 

 

Naar de CAO open teelten

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, Open teelten