Skip to main content
9 juni
2016

Onderhandelingsresultaat CAO open teelten 2015 - 2017

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO open teelten met een looptijd van 21 maanden. Dit is de eerste CAO waarin afspraken zijn gemaakt over afwijkingen op de wet WWZ voor seizoensarbeid.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. De CAO open teelten is o.a. van toepassing voor werknemers in de akkerbouw, boomkwekerij, fruitteelt, vollegronds tuinbouw, zomerbloementeelt, bollenteelt en handel in boomkwekerijproducten.

 

Looptijd

1 juli 2015 t/m 31 maart 2017

 

Salaris

01-07-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • er komt een regeling voor de betaling tijdens het derde WW jaar
  • in de CAO wordt voor seizoensarbeid een uitzondering gemaakt op de wettelijke ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid. Hierdoor wordt de keten van arbeidsovereenkomsten onderbroken door een periode van drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden. De nieuwe afspraak kan worden toegepast voor tijdelijke oogst- en productiemedewerkers.
  • de regeling seizoensarbeid zal worden aangepast
  • er komt een nieuwe start salarisschaal op het nivo van het wettelijk minimumloon voor functies met eenvoudige werkzaamheden (functiegroep B)
  • er zal onderzocht gaan worden hoe de arbeidstijdenregeling gemoderniseerd kan worden
  • scholing zal gestimuleerd worden door middel van 150 opleidingsvouchers van € 1.500 per stuk

 

 

Naar de pagina van de CAO open teelten

 


Publicatiedatum: 9 juni 2016

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao open teelten?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!