www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO open teelten

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO open teelten

 

 

01-07-2007: 3 procent salarisverhoging (en nieuw loongebouw)
01-09-2007: eenmalige uitkering
01-09-2009: 1 procent loonsverhoging
01-10-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011 1 procent salarisverhoging
01-03-2013: 1 procent salarisverhoging
mrt-2013: € 200 eenmalige uitkering
01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging 
01-07-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2018: 3 procent salarisverhoging
01-01-2019: 3 procent salarisverhoging 
01-04-2021: 2 procent salarisverhoging
01-07-2022: 2 procent salarisverhoging 
01-03-2023: 5 procent salarisverhoging
31-12-2023: 3 procent salarisverhoging 
Naar de pagina van de CAO open teelten

Tags: Open teelten