Skip to main content
13 september
2023

Onderhandelingsresultaat CAO voortgezet onderwijs 2023 - 2024

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs met een looptijd van 15 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.cao primair onderwijs

 

Looptijd

1 mei 2023 t/m 30 september 2024

 

Salaris

01-07-2023: 10 procent salarisverhoging
nov-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 voor schaal 1 t/m 5
nov-2023: eenmalige uitkering van € 600 voor schaal 6 t/m 9
nov-2023: eenmalige uitkering van € 350 voor schaal 10 / LB en hoger

 

Diversen

  • de opbouw van de extra eindejaarsuitkering conform artikel 3.7 van de CAO en de opbouw van de uitkering voor ondersteunend personeel worden ook per 1 juli 2023 met 10 procent verhoogd.
  • de eenmalige uitkering in november 2023 is pensioengevend. De uitkering wordt opgebouwd naar rato van diensttijd en omvang van de dienstbetrekking.
  • de vergoeding voor woon - werk verkeer verhoogd naar 17 cent per kilometer.
  • het persoonlijk basisrecht voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) wordt verhoogd met 43 uur indien deze uren onderbouwd worden met een professionaliseringsplan.
  • startende leraren met een eerste reguliere aanstelling vanaf schooljaar 2024 - 2025 hebben recht op een 3-jarig introductieprogramma inclusief de benodigde tijd.
  • er is afgesproken om een sectorale stagevergoedingsregeling in te voeren. 
  • afspraken over ruimte, lestaak en onderwijstijd. 
  • werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen vanaf 1 januari 2024 ook recht op de eindejaarsuitkering, extra eindejaarsuitkering, uitkering ondersteunend personeel, overlijdensuitkering en jubileumgratificatie.
  • er komt een regeling voor professionalisering van schoolleiders.
  • er komt overleg over de tijdelijke arbeidsmarkttoelage van uit het Nationaal Programma Onderwijs.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO voortgezet onderwijs 2023 - 2024

 

Naar de pagina van de CAO voor het voortgezet onderwijs

 

 


Publicatiedatum: 13 september 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao voortgezet onderwijs?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!