Skip to main content
13 september
2023

Onderhandelingsresultaat CAO primair onderwijs 2023 - 2024

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het primair onderwijs met een looptijd van 15 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.cao primair onderwijs

 

Looptijd

1 mei 2023 t/m 30 september 2024

 

Salaris

01-07-2023: 10 procent salarisverhoging
nov-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 voor schaal 1 t/m 5
nov-2023: eenmalige uitkering van € 600 voor schaal 6 t/m 9
nov-2023: eenmalige uitkering van € 350 voor overige medewerkers

 

Diversen

  • de loonsverhoging per 1 juli 2023 werkt door in de pensioenopbouw, de nominale eindejaarsuitkering, de arbeidsmarkttoelage voor (adjunct)directeuren en bovenwettelijke uitkeringen. De verhoging wordt niet verwerkt in de bindingstoelage.
  • de eenmalige uitkering in november 2023 is pensioengevend. De uitkering wordt opgebouwd naar rato van diensttijd en werktijdfactor in de maanden augustus, september en oktober 2023.
  • per 1 januari 2024 wordt de vergoeding voor woon - werk verkeer verhoogd naar 17 cent per kilometer (was 12 cent). De maximaal te vergoeden reisafstand wordt 25 kilometer enkele reis (was 21,5 kilometer).
  • er komt onderzoek naar een betere stagevergoeding. Zowel naar de inrichting van de stagevergoedingen als naar de mogelijke financiering ervan.
  • de tijdelijke arbeidsmarkttoelage van uit het Nationaal Programma Onderwijs wordt vanaf schooljaar 2023 - 2024 structureel. Wel wordt de toelage met ongeveer 33 procent verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren.
  • werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepenregister, de zogenaamde participatiebanen, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als alle andere werknemers in de sector. Deze aanpassing wordt voor 1 januari 2024 doorgevoerd. Per 1 juli 2023 worden alle werknemers die ingeschaald zijn in een participatiebaanschaal ingedeeld in salarisschaal 1. De eenmalige uitkering in november 2023 wordt voor deze groep opgebouwd vanaf 1 juli 2023.
  • afspraken over schoolleiders.
  • om de werkdruk te verlagen zijn afspraken gemaakt over pauzes, inzetbaarheid tijdens overgang en bij rouw.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO primair onderwijs 2023 - 2024

 

Naar de pagina van de CAO voor het primair onderwijs

 

 


Publicatiedatum: 13 september 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao primair onderwijs?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!