www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaarsakkoord CAO primair onderwijs 2014 - 2015

Op 2 juli hebben de vakbonden met de PO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het primair onderwijs. De achterban dient nog wel in te stemmen voordat de nieuwe CAO definitief is.

 

 

 

Looptijd nieuwe CAO primair onderwijs

1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

 

Salaris

01-09-2014: 1,2 procent salarisverhoging

 

 

 

 

De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u hier.

 

 

Naar de CAO primair onderwijs

 

 

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, Primair onderwijs