Skip to main content
15 september
2018

Onderhandelaarsakkoord CAO mbo 2018 - 2020

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het middelbaar beroepsonderwijs (CAO mbo) met een looptijd van 21 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 oktober 2018 t/m 30 juni 2020

 

Salaris

01-10-2018: 2,6 procent salarisverhoging
okt-2018: 1 procent eenmalige uitkering
jan-2019: 0,9 procent eenmalige uitkering
01-06-2019: 2,3 procent salarisverhoging
jan-2020: 1,25 procent eenmalige uitkering 

 

Diversen

  • vanaf 1 oktober 2018 wordt de WGA-premie niet meer deels ingehouden op het netto salaris van de werknemers
  • per instelling wordt een werkdrukplan opgesteld door de werkgever met betrokkenheid van de werknemers en met instemming van de ondernemingsraad. 
  • er wordt een afwijking op de wettelijke ketenbepaling voor arbeidsovereenkomsten ingevoerd voor instructeurs
  • afspraken over de inhoud van de regeling startende werknemers
  • de regeling bovenwettelijke werkloosheidskering (afkoop BWR) wordt afgeschaft.
  • er komt een onderzoek naar een mogelijk nieuw toekomstbestendig functiewaarderingssysteem

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelaarsakkoord CAO mbo 2018-2020

 

Naar de pagina van de CAO middelbaar beroepsonderwijs

 


Publicatiedatum: 15 september 2018

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao beroepsonderwijs & volwasseneneducatie?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!