Skip to main content

Eindbod werkgevers CAO waterbedrijven 2015 - 2016

Tijdens het overleg van 18 maart hebben de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de waterbedrijven. De vakbonden zullen het eindbod aan hun leden voorleggen. Ze geven hierbij een neutraal advies aan de werknemers.

 

 

Looptijd

1 januari 2015 t/m 30 juni 2016

 

 

 

Salaris

01-01-2015: werknemers met een garantieloon 1,5 procent loonsverhoging

01-01-2015: werknemers zonder een garantieloon 2,5 procent salarisverhoging

Door dit onderscheid willen de werkgevers het onderscheid tussen de garantielonen en niet-garantielonen kleiner maken.

 

 

Diversen

  • De vrijval aan pensioenpremie van 0,8 procent zal terugvloeien naar de werknemers.
  • Werkgevers zullen het derde WW jaar repareren.
  • Er zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werkervaringsplaatsen, stage plekken en leer-werk plekken)

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO waterbedrijven