www.salaris-informatie.nl

Eindbod CAO vleessector 2022 - 2023 afgewezen

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de vleessector met een looptijd van 12 maanden. De vakbonden hebben het eindbod aan hun achterban voorgelegd en die hebben het met een ruime meerderheid afgewezen.

Lees meer