www.salaris-informatie.nl

Eindbod CAO tuinzaadbedrijven 2014 - 2016

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe  CAO tuinzaadbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het eindbod gebaseerd. Het akkoord wordt voorgelegd aan de achterban. Pas na goedkeuring door de achterban is er sprake van en nieuwe CAO tuinzaadbedrijven.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 30 juni 2016

 

 

Salarisverhogingen

01-07-2014: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H 

01-01-2015: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

01-07-2015: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

01-01-2016: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

 

 

Meer informatie

Meer informatie over het eindbod is hier te vinden 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO Tuinzaadbedrijven

 

 

 

 

 

 

Akkoord CAO tuinzaadbedrijven 2011-2013

Eind juni 2011 is door de CAO-partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de tuinzaadbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het principe akkoord gebaseerd. Het akkoord dient nog wel door de achterban goedgekeurd te worden!

 

Looptijd

1 oktober 2011 t/m 31 december 2013

 

Salarisverhogingen

01-10-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

Meer informatie

Meer informatie over het principe akkoord is hier te vinden (nieuwsbrief CNV Vakmensen)