www.salaris-informatie.nl

CAO sociale werkvoorziening 2015 - 2018 definitief

Eind december hebben de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de sociale werkvoorziening. Het akkoord is voorgelegd aan de achterban en nu de leden van de vakbonden CNV en FNV en de VNG hebben ingestemd met het akkoord is de nieuwe CAO definitief.

Lees meer