www.salaris-informatie.nl

Verbeterd eindbod werkgevers CAO sigarenindustrie 2014 - 2015

Nadat de werknemers het eerdere eindbod van de werkgevers voor een nieuwe CAO voor de sigarenindustrie hadden afgewezen, hebben de werkgevers begin december een nieuw eindbod gedaan.

 

De vakbonden hebben het verbeterde eindbod voorgelegd aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

 

Salaris

01-04-2014: 1,75 procent salarisverhoging

01-01-2015: 0,25 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- werkgever en werknemers blijven ieder de helft van de pensioenpremie betalen

- stopzetten fiscaalvriendelijke regeling voor de vergoeding van de vakbondscontributie vanaf 2016

 

 

 

De overige afspraken zijn terug te vinden in de tekst van het eindbod CAO sigarenindustrie 2014 - 2015.

 

 

 

Naar de CAO sigarenindustrie