Skip to main content
25 november
2021

Onderhandelingsresultaat CAO timmerindustrie 2021 - 2024

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de timmerindustrie met een looptijd van 27 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 december 2021 t/m 29 februari 2024

 

Salaris

dec-2021: bruto € 325 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-01-2022: bruto € 70 salarisverhoging (per maand, naar rato omvang dienstverband)
01-12-2022: 1 procent salarisverhoging
01-01-2023: bruto € 85 salarisverhoging (per maand, naar rato omvang dienstverband) 

 

Diversen

  • voor jeugdige werknemers tot 21 jaar zonder vakopleiding of studerende / in bezit van vakopleiding BBL geldt de eenmalige uitkering en de verhoging per 1 december 2022. Per 1 januari 2022 en 1 januari 2023 geldt echter een verhoging van 3 procent.
  • per 1 januari 2022 worden nieuwe loontabellen ingevoerd voor werknemers van 16 en 17 jaar tijdens en met BBL
  • als 5 mei in een lustrumjaar valt, dan krijgt de werknemer op deze dag doorbetaald verlof
  • de vergoeding voor vaknbondscontributie wordt verhoogd naar € 90 per jaar.
  • de tabel voor de vergoeding voor woon-werk verkeer wordt aangepast voor de situatie waarbij de afstand 25 kilomter of meer is.
  • de werknemer die thuis werkt, ontvang een vergoeding van € 2 per thuis gewerkte dag. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over het thuis werken.
  • als de pensioenpremie vanaf 1 januari 2023 meer dan 26 procent wordt, zal het deel van de verhoging boven de 26 procent voor rekening van de werkgever komen.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat voor de CAO voor de timmerindustrie 2021 - 2024

 

Naar de pagina van de CAO voor de timmerindustrie

 


Publicatiedatum: 25 november 2021