Skip to main content

Onderhandelaarsakkoord CAO metaal en techniek (kleinmetaal) 2013 - 2015

Op 10 oktober is door de CAO onderhandelaars een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de metaal en techniek (kleinmetaal). Het akkoord dient nog door de achterban van werkgevers en werknemers goedgekeurd te worden, voordat deze definitief is.

 

 

Looptijd

De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 1 mei 2013 t/m 28 februari 2015.

 

 

Loon

De volgende loonsverhogingen zijn overeengekomen:

01-01-2014: 3 procent verhoging loonschalen voor jongeren die in het bezit zijn van een vak- of voortgezet onderwijs diploma

01-10-2014: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

Premies

De premies voor het vroepgensioen en de WGA-premies zullen voor een groter deel door de werkgevers betaald gaan worden.

 

 

 

 

Meer informatie over het akkoord in de nieuwsbrief van CNV: klik hier

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO metaal en techniek

 

 

 

Wijziging verdeling premie pensioefonds metaal en techniek vanaf 1 april 2013

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) neemt maatregelen om het fonds weer gezond te maken. De maatregelen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

 

Per 1 april 2013 worden de pensioenaanspraken van de werknemers met 6,3% verlaagd.

 

Er is voorts besloten dat per dezelfde datum werkgevers extra gaan bijdragen, onder handhaving van de huidige pensioenpremie. Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers lager. 

De extra bijdrage van werkgevers is in principe een tijdelijke maatregel. Er zal worden geheven van 1 april 2013 tot 1 januari 2014. De verdeling vanaf 1 januari 2014 zal later door de CAO partijen besproken worden.

 

Vanaf 1 april 2013 zal de pensioenpremie als volgt verdeeld worden:

Over de grondslag tot € 79.176 blijft de premie in totaal 32,3 procent.

De werkgevers betalen daarvan vanaf 1 april 2013 17,18 procent (was 16,15 procent) en de werknemers gaan 15,12 procent betalen (was 16,15 procent).

 

Over de grondslag vanaf € 79.176 blijft de premie in totaal 24,3 procent.

De werkgevers betalen daarvan vanaf 1 april 2013 12,93 procent (was 12,15 procent) en de werknemers gaan 11,37 procent betalen (was 12,15 procent).

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO metaal en techniek

 

Terug naar de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf