www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO bibliotheken 2012-2013

De CAO partijen hebben op 12 december 2011 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO bibliotheken. Het akkoord is ondertussen door de achterban goedgekeurd. Meer informatie over het akkoord vindt u hier.