www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaarsakkoord CAO nederlandse universiteiten 2015 - 2016

Onderhandelaars van de werkgeversorganisatie VSNU en de werknemersorganisaties hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de nederlandse universiteiten.

 

Zoals gebruikelijk zal het onderhandelaarsakkoord voorgelegd worden aan de achterban. De werknemersorganisaties hebben hiervoor een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op woensdag 17 december in Utrecht.

 

De verwachting is dat half januari 2015 bekend is of de nieuwe CAO definitief is.

 

 

 

Looptijd

1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

 

 

Salaris

01-01-2015: 2 procent salarisverhoging

01-01-2016: 1 procent salarisverhoging

01-06-2016: eenmalige uitkering van 350 euro bruto

 

 

Diversen

De universiteiten zullen het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi gaan verbeteren. Ze zullen zich inzetten om het aantla flexibelen arbeidsovereenkomsten in het onderzoek / onderwijs te verminderen.

 

In de eerste helft van 2015 zullen de CAO partijen overleg voeren over de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De bedoeling is om de CAO aan te passen op deze nieuwe wetgeving, rekening houdende met de bedrijfsvoering van de universiteiten.

 

 

 

 

Naar de CAO nederlandse universiteiten

Tags: CAO akkoord, Nederlandse Universiteiten