www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO Nederlandse universiteiten

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO nederlandse universiteiten

 

01-11-2010: € 500 bruto eenmalige uitkering

dec-2010: 8,3 procent eindejaarsuitkering

dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering

dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1 procent salarisverhoging

dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: 2 procent salarisverhoging
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging
01-06-2016: eenmalige uitkering van 350 euro bruto
01-09-2016: 0,8 procent salarisverhoging
dec-2016: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2017: 1,4 procent salarisverhoging
01-01-2017: verhoging jeugdschalen met 5 procent

dec-2017: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-05-2018: 2 procent salarisverhoging (uiterlijk in september 2018 uitbetalen)
sep-2018: 0,6 procent eenmalige uitkering
dec-2018: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-02-2019: 2,6 procent salarisverhoging 

dec-2019: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
01-06-2020: 3 procent salarisverhoging
jun-2020: bruto € 750 eenmalige uitkering naar rato dienstverband
dec-2020: 8,3 procent eindejaarsuitkering  

 

naar de pagina van de cao voor Nederlandse universiteiten

 

Tags: Nederlandse Universiteiten