Skip to main content

Historie salarismutaties cao natuursteenbedrijf

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de caonatuursteenbedrijf

 

 

01-06-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-10-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-03-2012: 0,5 procent salarisverhoging
01-09-2012: 1 procent salarisverhoging
01-02-2013: 1 procent salarisverhoging
dec-2013 of jan-2014: € 150 bruto eenmalige uitkering

dec-2014 of jan-2015 (keuze werkgever): eenmalige uitkering van € 150 (parttimers naar rato)
01-03-2015: 1 procent verhoging van het salaris incl. vaste looncomponenten
01-12-2015: 0,5 procent verhoging van het salaris incl. vaste looncomponenten
01-09-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2017: 0,5 procent salarisverhoging
01-07-2018: 3 procent salarisverhoging over het garantieloon
01-07-2018: 1 procent salarisverhoging over het gedeelte van het loon boven het garantieloon
01-07-2018: verhoging diverse toeslagen
01-01-2019: 1,5 procent salarisverhoging
01-05-2019: 1,5 procent salarisverhoging

 

 naar de pagina van de cao voor het natuursteenbedrijf