www.salaris-informatie.nl

Akkoord nieuwe CAO Natuursteenbedrijf 2014 - 2015

Er is een akkoord over een nieuwe CAO voor het natuursteenbedrijf. De achterban dient nog wel in te stemmen.

 

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor het natuursteenbedrijf krijgt een looptijd van 1 maart 2013 t/m 28 februari 2014.

 

 

Salaris

dec-2014 of jan-2015 (keuze werkgever): eenmalige uitkering van € 150 (parttimers naar rato)
01-03-2015: 1 procent verhoging van het salaris  incl. vaste looncomponenten

01-12-2015: 0,5 procent verhoging van het salaris  incl. vaste looncomponenten
 

 

 

 

Klik hier voor de tekst van de nieuwe CAO

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO natuursteenbedrijf