www.salaris-informatie.nl

Uitspraak rechter over verdeling pensioenpremie PMT

In de langlopende zaak tussen BOVAG en Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) over de premieverdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers in de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf heeft de rechter nu een uitspraak gedaan.

 

De rechter heeft bepaald dat het pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) de premieverdeling tussen werkgever en werknemer bepaalt en dat werkgevers daarover geen afwijkende afspraken kunnen maken met vakbonden of andere partijen.

De rechter heeft wel een uitzondering gemaakt voor de VPL premie (VUT / prepensioen). Dit op grond van het pensioenreglement. In het pensioenreglement zouden de VPL-regelingen niet voldoende expliciet als pensioensooort zijn benoemd. Er zal nu bekeken moeten worden of het pensioenreglement hierop aangepast moet gaan worden.

 

De volledige uitspraak vindt u hier.

 

 

Naar de pagina van de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf