Skip to main content
20 juni
2016

Principe-akkoord CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2014 - 2018

De CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf met een looptijd van 48 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming door de achterban is de nieuwe CAO definitief.

 

Looptijd

1 november 2014 t/m 31 oktober 2018

 

Salaris

01-09-2016: 2 procent salarisverhoging
dec-2016: bruto € 300 eenmalige uitkering (mits onafgebroken in dienst sinds 31 december 2015)
2017: eenmalige uitkering in de vorm van 2 vrije dagen of € 300 bruto 
01-07-2017: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2017: uitkering van de eventueel niet opgenomen eenmalige 2 vrije dagen 
01-02-2018: bruto € 43 salarisverhoging

 

Diversen

 • afspraken over reparatie van het derde WW jaar
 • vanaf 1 januari 2017 zullen de werkgevers de volledige premie voor de overgangsmaatregelen (VPL premie) gaan betalen.
  Voor de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 betalen de werkgevers 53,2 procent van de VPL premie en de werknemers 46,8 procent.
  Over de jaren 2014, 2015 en 2016 zal geen correctie met terugwerkende kracht plaatsvinden van de VPL premie.
 • in 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering in de vorm van 2 vrije dagen of € 300 bruto. De werkgever maakt de keuze tussen vrije dagen of geld. Voor parttimers is de uitkering naar rato van het dienstverband. 
  Bij uitkering in de vorm van vrije dagen, dan worden deze dagen door de werkgever ingepland vanaf 1 januari 2017 en door de werknemer opgenomen voor 1 december 2017. Als de keuze valt op geld of als de dagen niet zijn opgenomen voor 1 december 2017, dan wordt in december 2017 een bruto uitkering uitbetaald van € 150 per niet genoten dag.
 • vanaf 1 januari 2017 gelden voor jongeren van 16 jaar de loontabellen voor 17-jarigen
 • in arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden mag een proeftijd van 2 maanden worden afgesproken (afwijking ten opzichte van de wettelijke 1 maand)
 • Werknemers mogen vanaf 1 januari 2017 zelf het moment van conpenseren van op zaterdag gewerkte uren bepalen (in dezelfde of de daarop volgende week)
 • vanaf 1 januari 2017 zal een vereenvoudiging, verduidelijking en uniformering van de regeling voor het dagvenster plaatsvinden.
 • werknemers kunnen met gebruikmaking van zijn vrije dagen, de werkgever verzoeken om een vierdaagse werkweek met behoud van het voltijds dienstverband. Dit is natuurlijk alleen mogelijk indien er voldoende vrije dagen resteren.
 • afspraken over re-integratie subsidies
 • de regeling voor vergoeding van vakbondscontributie wordt voortgezet
 • aanpassing van de tekst in de CAO over de beloning van uitzendkrachten

 

Klik hier voor de volledige tekst van het principe-akkoord CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2014 - 2018

 

Naar de pagina van de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

 


Publicatiedatum: 20 juni 2016

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao motorvoertuigen en tweewielerbedrijf?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!