www.salaris-informatie.nl

Instemming achterban vakbonden met principeakkoord CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2012 - 2014

De achterban van de vakbonden hebben ingestemd met het eerder bereikte principe-akkoord over de nieuwe CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 


Naar de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf