www.salaris-informatie.nl

Overzicht loonsverhogingen CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

 

01-07-2010: 0,7 procent salarisverhoging
01-02-2011: 1,2 procent salarisverhoging 
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
jan-2012: € 100 eenmalige uitkering
01-05-2012: 1,7 procent salarisverhoging
apr-2013: 1,5 procent eenmalige uitkering of 3 werkgelegenheidsdagen (24 uren)
01-10-2013: 1,25 procent structurele loonsverhoging
jan-2014: 0,5 procent eenmalige uitkering of 1 werkgelegenheidsdag (8 uren)
01-08-2014: 1,5 procent structurele loonsverhoging
01-09-2016: 2 procent salarisverhoging
dec-2016: bruto € 300 eenmalige uitkering (mits onafgebroken in dienst sinds 31 december 2015)
2017: eenmalige uitkering in de vorm van 2 vrije dagen of € 300 bruto 
01-07-2017: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2017: uitkering van de eventueel niet opgenomen eenmalige 2 vrije dagen 
01-02-2018: bruto € 43 salarisverhoging
01-02-2019: bruto € 81 salarisverhoging 
01-02-2020: bruto € 83 salarisverhoging
01-02-2021: 1 procent salarisverhoging
01-01-2022: 1 procent salarisverhoging 
01-06-2022: 2,3 procent salarisverhoging
01-01-2023: bruto € 100,00 per maand salarisverhoging (parttimers naar rato dienstverband)

 

 

naar de pagina van de CAO voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf