www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Eind mei hebben de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de mode- en sportdetailhandel. Onderstaande gegevens zijn op dit, nog goed te keuren, akkoord gebaseerd.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor de mode- en sportdetailhandel heeft een looptijd van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2012.

 

 

Salarisverhoging

01-07-2011: 2 procent salarisverhoging over maximaal € 2.062 bruto per maand

01-02-2012: 2 procent salarisverhoging (zie de CAO voor de bepalingen)

 

 

Belangrijkste punten akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Tekst akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Memo nieuw loongebouw

Memo wijziging CAO teksten