Skip to main content

Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2010-2012

Partijen bij de CAO voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven hebben op donderdag 6 januari 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw af te sluiten CAO ingaande 1 juli 2010.

 

In het akkoord zijn de volgende afspraken opgenomen:

Looptijd

De CAO is afgesloten voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.

 

Lonen en premie Sociaal Fonds

 

CAO partijen zijn de volgende verhoging van de lonen overeengekomen:

 

Op 1 maart 2011 worden de lonen en loonschalen A tot en met E worden verhoogd met 0,5%

Op 1 maart 2011 wordt over de loonsom 2011 een premie ten behoeve van het Sociaal Fonds geheven van 0,7%

Op 1 mei 2011 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 0,5% over het dan geldende bruto maandloon, vermeerderd met de vaste toeslagen, vermenigvuldigd met 12

Op 1 oktober 2011 worden de lonen en loonschalen A tot en met E worden verhoogd met 0,35%

Op 1 januari 2012 worden de lonen en loonschalen A tot en met E verhoogd met 0,60%

Op 1 januari 2012 wordt over de loonsom 2012 een premie ten behoeve van het Sociaal Fonds geheven van 0,9%

Op 1 juni 2012 worden de lonen en de loonschalen A tot en met E verhoogd met 0,55%

 

 

Vergoedingen

Op 1 juni 2011 worden de vergoedingen en toeslagen verhoogd met 2,5%.

 

 

Opleiding en scholing

In de CAO zal het recht op het behalen van een ervaringscertificaat worden opgenomen.

 

 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over arbeidsomstandigheden, arbocatalogus, leeftijdbewust personeelsbeleid, de relatie werkelijk betaalde lonen en CAO-schalen en het Sociaal Fonds.

 

 

Als op 1 mei 2011 de eenmalige uitkering aan een werknemer wordt uitbetaald, mag de werkgever in het jaar 2011 één dag in mindering brengen op het tegoed aan ATV dagen.

Meubelindustrie en meubileringsbedrijven