Skip to main content
24 september
2022

Onderhandelingsresultaat CAO metalektro 2022 - 2024

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de metalektro (CAO grootmetaal) met een looptijd van 18 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 december 2022 t/m 31 mei 2024

 

Salaris

dec-2022 t/m juni-2024: maandelijks € 60 bruto aanvullend loon door verlaging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie of anders in geld (parttimers naar rato)
01-12-2022: 5,5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 3,5 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • werkgevers kunnen de werknemers niet meer verplichten tot het uitvoeren van overwerk. Alleen bij calamiteiten kan overwerk nog verplicht worden.
  • De vierdaagse werkweek mag alleen nog worden geweigerd door de werkgever bij zwaarwegend bedrijfsbelang. 
  • het generatiepact is verlengd t/m 31 december 2028.
  • de duurzame inzetbaarheidsdag blijft bestaan.
  • de pensioenregeling wordt ongewijzigd verlengd. In het voorjaar 2023 starten onderrhandelingen over een nieuwe pensioenregeling.
  • de vakbondscontributie mag fiscaal vriendelijk verrekend worden via de werkkostenregeling
  • er komen redelijke reiskosten-, thuiswerk- en stagevergoedingen voor de werknemers.
  • voor werknemers komen weer scholingsvouchers beschikbaar
  • er komt een pilot over werktijdregelingen / roosters 
  • de overeengekomen salarisverhogingen kunnen maximaal 12 maanden uitgesteld worden in ruil voor extra vakantie-uren voor de werknemer

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO metalektro 2022 - 2024

 

 

Naar de pagina van de CAO voor de metalektro


Publicatiedatum: 24 september 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao metalektro?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!