Skip to main content
11 februari
2016

Onderhandelingsresultaat CAO metalektro 2015 - 2018

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de metalektro (grootmetaal / metaalindustrie) met een looptijd van 37 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 mei 2015 t/m 31 mei 2018

 

Salaris

01-04-2016: 2,1 procent salarisverhoging
01-07-2016: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-08-2016: 1 procent voor jongeren onder de 23 jaar
aug-2016: verhoging garantielonen voor 22-jarigen met een vakdiploma
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-03-2017: 0,6 procent eenmalige uitkering
01-08-2017: 1 procent salarisverhoging
01-01-2018: 1,55 procent salarisverhoging 

 

Diversen

 • afspraken over derde WW jaar
 • werkgevers zullen de vakbondscontributie betalen vanuit de werkkostenregeling. Als er niet voldoende vrije ruimte is,  dan krijgen de vakbondsleden een scholingsdag toegekend waarop ze een cursus kunnen volgen die door de vakbond wordt georganiseerd.
 • er komt een opleidingsbudget beschikbaar voor scholing en werknemers krijgen per jaar recht op twee opleidingsdagen (mogen opgespaard worden tot vijf dagen)
 • afspraken over ontzie maatregelen:
  - per 1 januari 2017 kunnen werkgevers werknemers tot de leeftijd van 56 jaar verplichten tot overwerk en / of karweiwerk
  - bereikt een werkemer op op na 1 januari 2017 de 56-jarige leeftijd, dan geldt een overwerkverplichting van maximaal 5 uur per vier weken
  - werknemers die voor 1 januari 2017 de 55-jarige leeftijd hebben bereikt, houden de huidige regeling voor ontzie maatregelen (geen verplichting tot overwerk / karweiwerk vanaf 55 jaar)
 • verruiming mogelijkheden om meer weken per jaar vier dagen per week te werken
 • werkgevers moeten instemmen met vakantie-aanvragen van de werknemer, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen

 

Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord (de zogenaamde protocoltekst)

 

 

Naar de pagina van de CAO metalektro

 


Publicatiedatum: 11 februari 2016

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao metalektro?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!