Skip to main content

Premie 2013 pensioenfonds metalektro

Kerncijfers pensioenregeling PME

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. 

2013

2012

Maximumloon

€ 69.167,-

€ 67.738,-

Franchise pensioenopbouw

- voor werknemers geboren voor 1950 
- voor werknemers geboren in 1950 of later

€ 20.221,- 
€ 15.744,-

€ 19.988,- 
€ 15.563,-

Franchise voor de pensioenpremie 1

€ 15.744,-

€ 15.563,-

Pensioenpremie(100%)

ouderdomspensioen, 
over de pensioengrondslag

24%

24%

versterking bestemmingsreserve VEP 2 
over de pensioengrondslag

3,0% 3

2,5% 4

Opbouwpercentage basisregeling

1,98%

2%

Indexatie opgebouwd pensioen 5 
per 1 januari

- actieve deelnemers

0%

0%

- inactieve deelnemers

0%

0%

- ex-deelnemers

0%

0%

- gepensioneerden

0%

0%


  • 1 Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer de franchise van € 15.744,-.


  • 2 De VEP-premie komt volledig voor rekening van de werkgever.


  • Hiervan wordt 1,5%-punt gebruikt voor de basisregeling. Voor 2013 komt de totale premie voor de basisregeling hierdoor uit op 25,5% van de pensioengrondslag.


  • 4 Hiervan wordt 1,0%-punt gebruikt voor de basisregeling. De totale premie voor de basisregeling in 2012 bedroeg hierdoor 25% van de pensioengrondslag.


  • 5 Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,3%, vindt er geen indexatie plaats.