Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO Metalektro (CAO grootmetaal)

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO metalektro (CAO grootmetaal / CAO metaalindustrie)

 

01-12-2007: eenmalige uitkering
01-01-2008: 3 procent salarisverhoging
01-07-2008: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2009: 2,5 procent salarisverhoging
01-07-2009: 1 procent salarisverhoging
01-01-2010: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2010: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1,15 procent salarisverhoging
01-07-2011: 1,15 procent salarisverhoging (tenminste € 20,62 bruto per maand)
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging(tenminste € 18,11 bruto per maand)
01-07-2012: 1,1 procent salarisverhoging(tenminste € 20,14 bruto per maand)
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging(tenminste € 18,49 bruto per maand)
01-12-2013: 2,35 procent salarisverhoging
01-08-2014: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: 0,35 procent salarisverhoging
01-01-2015: 3 procent extra salarisverhoging voor jongeren
01-04-2016: 2,1 procent salarisverhoging
01-07-2016: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-08-2016: 1 procent voor jongeren onder de 23 jaar
aug-2016: verhoging garantielonen voor 22-jarigen met een vakdiploma
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-03-2017: 0,6 procent eenmalige uitkering
01-08-2017: 1 procent salarisverhoging
01-01-2018: 1,55 procent salarisverhoging
01-02-2019: 3,5 procent salarisverhoging
01-08-2019: € 58 bruto salarisverhoging 
01-01-2020: € 116 bruto salarisverhoging
Eenmalige uitkering van 2,3 procent van het salaris van 1 december 2020 t/m 30 juni 2021
01-07-2021: 2,3 procent salarisverhoging
01-02-2022: 3 procent salarisverhoging 
dec-2022 t/m juni-2024: maandelijks € 60 bruto aanvullend loon door verlaging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie of anders in geld (parttimers naar rato)
01-12-2022: 5,5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 3,5 procent salarisverhoging 

 

 

 

naar de pagina van de CAO voor de Metalektro