Skip to main content

Uitleg berekening pensioenpremie metaal en techniek

Onderstaand een toelichting op de berekening van de pensioenpremie voor het pensioenfonds metaal en techniek. De genoemde percentages / franchise zijn gebaseerd op het jaar 2012.

 

 

De pensioenpremie is gebaseerd op het fulltime jaarsalaris dat is overeengekomen op 1 januari, vermeerderd met de vakantietoeslag. Voor deelnemers die in deeltijd werken, wordt de premie naar rato vastgesteld. De werkgever kan 50% van de te betalen premie verhalen op de werknemers.

De premie is verschuldigd voor alle werknemers van 18 jaar t/m 64 jaar.

 

De regeling is gesplitst in twee delen. Deel I is van toepassing op een maximaal bruto jaaralaris van € 77.388 (2012). Deel II wordt alleen berekend over het jaarsalaris boven het grensbedrag van € 77.388.

 

 

Voorbeeld 1 premieberekening 1 januari 2012

Een werknemer werkt fulltime en verdient € 2.000 bruto per maand.

 

 

Fulltime jaarsalaris 12 x € 2.000 + 8% vakantiegeld     25.920,00
Af: franchise 15.632,00
------------
Pensioengrondslag

10.288,00

=======
Pensioenpremie per jaar 32,2% van € 10.288 3.312,74
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 3.312,74 1.656,37
Werknemersdeel per jaar 50% van € 3.312,74 1.656,37
Werknemersdeel per maand      1 / 12 x € 1.656,37 138,03

 

 

 

Voorbeeld 2 premieberekening 1 januari 2012

Een werknemer werkt parttime (2 hele dagen per week, is 40%) en verdient € 1.000 bruto per maand.

 

Het fulltime maandsalaris van de werknemer is dan € 2.500 bruto (€ 1.000 / 40%).

 

 

Fulltime jaarsalaris 12 x € 2.500 + 8% vakantiegeld     32.400,00
Af: franchise 15.632,00
------------
Pensioengrondslag fulltime 16.768,00
=======
Pensioengrondslag parttime   40% van € 16.768 6.707,20
Pensioenpremie per jaar 32,2% van € 6.707,20  2.159,72
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 2.159,72 1.079,86
Werknemersdeel per jaar 50% van € 1.929,60 1.079,86
Werknemersdeel per maand     1 / 12 x € 1.079,86 89,99

 

 

 

Voorbeeld 3 premieberekening 1 januari 2012

Een werknemer werkt fulltime en verdient € 6.500 bruto per maand.

 

Fulltime jaarsalaris 12 x € 6.500 + 8% vakantiegeld     84.240,00
Pensioenpremie deel I
Maximaal voor deel I 77.388,00
Af: franchise 15.632,00
------------
Pensioengrondslag 

61.756,00

=======
Pensioenpremie per jaar 32,2% van € 61.756 19.885,43
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 19.885,43 9.942,72
Werknemersdeel per jaar 50% van € 19.885,43 9.942,71
Werknemersdeel per maand   1 / 12 x € 9.942,71 828,56
Pensioenpremie deel II    
Fulltime jaarsalaris 84.240,00
Grensbedrag 77.388,00
------------
Pensioengrondslag deel II 6.852,00
=======
Pensioenpremie per jaar 22,5% van € 6.852,00 1.541,70
Werkgeversdeel per jaar 50% van € 1.541,70 770,85
Werknemersdeel per jaar    50% van € 1.541,70 770,85
Werknemersdeel per maand 1 / 12 x € 770,85 64,24
Totale werknemerspremie
per maand (deel I + II)
€ 828,56 + € 64,24 892,80
20,499

 

 

 

 

Terug naar de CAO metaal en techniek