Skip to main content

Premie 2015 WGA/WIA-verzekering metaal en techniek

In onderstaande tabel ziet u de verzekering met het bijbehorende premiepercentage voor 2015. Volgens de cao mag een werkgever een deel van de premie inhouden op het brutoloon van de werknemer. Het gedeelte dat mag worden ingehouden vindt u in de kolom ‘Deel werknemer’. 

verzekeringen totale premie 2015 deel werknemer deel werkgever
WIA-werknemersverzekering 0,828% 0,414% 0,414%
WGA-basisverzekering 0,44% 0,22% 0,22%
WIA-excedentverzekering 2,3% 2,3%  
WIA-excedentverzekering Top premie op maat    

Goed verzekerd met de WIA-werknemersverzekering voor 0,828%
Werknemers in de Metaal en Techniek en Automotive branche zijn goed verzekerd met de WIA-bodemverzekering en de WGA-hiaatverzekering. Ruim 99,7% van de werknemers heeft beide  verzekeringen. NV schade heeft besloten deze verzekeringen samen te voegen tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering. Hierdoor zijn werknemers conform de cao in één keer goed verzekerd tegen inkomensverlies bij een arbeidsongeschiktheids­percentage van 15% tot 80%. En is de communicatie naar werknemers eenvoudiger geworden. De samenvoeging levert ook een kostenbesparing op. Hierdoor wordt de helaas noodzakelijke premiestijging tot het minimum beperkt. De stijging van de premie is nodig omdat de verwachting is dat de komende jaren het aantal arbeidsongeschikten zal toenemen.