Skip to main content

Premie 2014 WIA-bodem + WGA-hiaatverzekering metaal en techniek

Premie WIA-bodemverzekering (0,13%) en premie WGA-hiaatverzekering (0,545%) voor de sector metaal.

De WIA-bodemverzekering en de WGA-hiaatverzekering dekken het inkomen van werknemers bij arbeidsongeschiktheid tot het maximum SV-jaarloon.

De premie voor de WIA-bodemverzekering is ook voor 2014 ongewijzigd vastgesteld op 0,13%. De premie voor de WGA-hiaatverzekering is voor 2014 vastgesteld op 0,545%.


WIA-excedentverzekering (2,3%) en WIA- excedentverzekering 
Werknemers die meer verdienen dan het maximum SV-jaarloon beperken hun inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met de WIA-excedentverzekeringen van NV Schade. De premie voor de WIA-excedentverzekering blijft met 2,3% in 2014 gelijk aan de premie van 2013. De WIA-excedentverzekering Top verzekert een inkomensterugval voor werknemers met een salaris tussen de € 100.000 en € 300.000. Deze premie is afhankelijk van de individuele situatie.

 

Premie WGA-basisverzekering vastgesteld op 0,44%
Met de WGA-basisverzekering van NV Schade verzekeren werkgevers hun WGA-risico. De premie voor de WGA-basisverzekering is met 0,44% bij NV Schade ook in 2014 lager dan de premie van UWV.

 

Verdeling premiebetaling
In de CAO is afgesproken dat werkgevers voor de WIA-bodemverzekering, de WGA-hiaatverzekering en de WGA-basisverzekering 50% van de bruto premie mogen inhouden op het bruto loon van de werknemer. De premies voor de WIA-excedentverzekeringen komen in principe geheel ten laste van de werknemer.