www.salaris-informatie.nl

  • Home

Premie 2012 WIA-bodem + WGA-hiaatverzekering metaal en techniek

Premies 2012
Verzekering Deel werknemer Deel werkgever Totale premie
WIA-bodemverzekering (tot 63 jaar) 0,065% 0,065% 0,13%
WGA-hiaatverzekering (tot 59 jaar en 11 maanden) 0,065% 0,065% 0,13%
WGA-basisverzekering (tot 63 jaar) 0,160% 0,160% 0,32%

Premieberekening
De premies worden berekend over het bruto jaarloon van uw werknemers. Dit zijn alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken. Het bruto jaarloon is niet meer dan het maximum SV-loon en is dat deel van het salaris waarvoor uw werknemer arbeidsgeschikt is.

 

 

 

U kunt het overzicht hier als PDF downloaden / uitprinten.