Skip to main content

Premie 2012 pensioefonds metaal en techniek

Het bestuur van PMT heeft de premie, franchise en indexatie 2012 vastgesteld:

 

  • De premie wordt 32,2% van de pensioengrondslag
  • De franchise is vastgesteld op 15.632 euro
  • Het grensbedrag 2012 is 77.388 euro. De premie voor het pensioengevend jaarsalaris boven dit bedrag is 22,5%

 

 

De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van niet-actieven worden in 2012 niet geïndexeerd, evenmin als de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers

 

De franchise is verhoogd met 2,20%, dit is conform het gemiddelde van de stijging van de AOW en de CAO-lonen. De premie als percentage van de totaal gemiddelde loonsom in de Metaal en Techniek is vastgesteld op 18,1%. Dit is een kostendekkende premie die bijdraagt aan het herstel van het fonds. Deze premie is conform het herstelplan van PMT.

 

In februari 2012 wordt het herstelplan van PMT geëvalueerd op basis van de cijfers ultimo 2011. Op basis van deze evaluatie besluit het bestuur of eventuele maatregelen nodig zijn. Bij het niet halen van het herstelpad eind 2011 (ca 96%) moet PMT mogelijk besluiten tot aanpassing van het pensioenreglement, een mogelijke extra verhoging van de premie of, in het uiterste geval, tot het aankondigen van kortingsmaatregelen vanaf april 2013.

 

De dekkingsgraad eind november 2011 is 87,3%.

 

 

Het overzicht met de premies 2012 voor de metaal en techniek vindt u hier.

 

 

 

Terug naar de CAO metaal en techniek

 

Terug naar de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf