www.salaris-informatie.nl

  • Home

Overzicht salarisverhogingen CAO metaal en techniek (CAO klein metaal)

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO metaal en techniek (CAO klein metaal)

01-04-2008: 3,5 procent salarisverhoging
01-04-2008: eenmalige uitkering
01-07-2008: aanpassing jeugdschalen (3 procent)
01-12-2008: eenmalige uitkering
01-02-2009: 3 procent salarisverhoging
01-07-2009: aanpassing jeugdschalen (3 procent)
01-11-2009: eenmalige uitkering
01-10-2010: 1,5 procent eenmalige uitkering indien er geen Crisis Bestrijdings Dagen zijn toegekend (3,5 extra vakantiedagen in 2010)
01-02-2011: 1,5 procent salarisverhoging (De verhoging per 1 oktober 2011 kan door werkgevers die nog langdurig omzetverlies lijden, uitgesteld worden met vier maanden indien werknemers/bonden instemmen. In dat geval krijgen de werknemers twee extra roostervrije dagen.)
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
01-02-2012: 1,15 procent salarisverhoging
01-08-2012: 1,15 procent salarisverhoging
01-02-2013: 1,15 procent salarisverhoging
01-01-2014: 3 procent verhoging loonschalen voor jongeren die in het bezit zijn van een vak- of voortgezet onderwijs diploma
01-10-2014: 1,5 procent salarisverhoging 
01-12-2015: 1,75 procent salarisverhoging
01-02-2016: eenmalige uitkering van 0,65 procent van het jaarsalaris\
01-07-2016: 1,75 procent salarisverhoging
01-09-2016: verhoging schalen jeugdlonen voor werknemers met (voortgezet) vakdiploma met 38 euro
01-01-2017: 0,55 procent salarisverhoging
01-08-2017: 1,75 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,35 procent salarisverhoging
01-07-2018: 1,75 procent salarisverhoging
01-01-2019: 0,31 procent salarisverhoging
01-12-2019: 3,5 procent salarisverhoging
01-07-2020: 3,5 procent salarisverhoging
feb-2021: bruto € 306 eenmalige uitkering
01-03-2021: 0,93 procent salarisverhoging
01-07-2022: bruto € 42,50 salarisverhoging
01-07-2022: bruto € 382,50 eenmalige uitkering
01-09-2022: 2,75 procent salarisverhoging
01-03-2023: 3,25 procent salarisverhoging
01-01-2024: 0,6 procent salarisverhoging


 

naar de pagina van de CAO metaal en techniek