Skip to main content

CAO metaal en techniek | opzegtermijn

Artikel 16 - opzegtermijn

  • Opzegging van een arbeidsovereenkomst geschiedt met inachtneming van de termijnen zoals genoemd in artikel 7 : 672 van het burgerlijk wetboek. (klik hier voor de tekst van de wettelijke opzegtermijn)
  • Opzegging geschiedt met inachtneming van de opzegtermijnen tegen het einde van de maand bij salarisbetaling per maand en tegen het einde van de vierweken-periode bij salarisbetaling per vier weken.

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO metaal en techniek 2013 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Naar de pagina van de CAO metaal en techniek