Skip to main content

CAO metaal en techniek | arbeidsongeschiktheid

Wachtdag bij ziekte (artikel 52 van de CAO)

Bij een werknemer die zich in een kalenderjaar voor de tweede keer ziek meldt, mag de werkgever 1 dag aanmerken als een door de werknemer opgenomen verlofdag.

 

Doorbetaling (artikel 67 van de CAO)

Bij gehele of gedeeltijke arbeidsongeschiktheid / ziekte zal de werkgever het loon (gedeeltelijk) doorbetalen gedurende een periode van maximaal 24 maanden.
eerste zes maanden: 100 procent
daarna 18 maanden: 90 procent

Bij werken op arbeidstherapeutische basis wordt het salaris 100 procent doorbetaald door de werkgever.

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO metaal en techniek 2013 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Naar de pagina van de CAO metaal en techniek