Skip to main content
20 januari
2024

Tweede versie nieuwsbrief loonheffingen 2024 beschikbaar

De tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2024 is nu beschikbaar.

In de nieuwsbrief loonheffingen vindt u informatie over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2024.

 

In deze tweede versie zijn toegevoegd:

 • Punt 10 (Maatregelen in verband met de 30%-regeling voor ingekomen werknemers) is tussengevoegd, met 4 onderwerpen
 • Punt 11.3 (Vervallen cao-codes) is toegevoegd
 • Punt 13 (Toelichting mededeling/beschikking ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas) is tussengevoegd

Hierdoor zijn eerdere punten 10 tot en met 13 vernummerd.

 • Punt 14.3 tot en met 14.5 zijn toegevoegd:
  • 14.3 Verduidelijking WSW-werknemers
  • 14.4 Grensoverschrijdende arbeid: nieuwe afspraak voor in welk land de werknemer verzekerd is
  • 14.5 Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

 

In deze tweede versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Punt 2 (Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding): er is toegelicht wanneer u in 2024 een gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding mag geven voor reizen die de werknemer in 2023 maakte.
 • Punt 5: De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2024 zijn toegevoegd aan de cijferbijlage.
 • Punt 12 (Minimumuurloon voor alle werknemers): er is een verwijzing aangebracht naar het kennisdocument minimumuurloon.
 • Punt 14.1 (Wet toekomst pensioenen): toegelicht dat de belastingdienst uw (gewijzigde) pensioenregeling in het kader van de Wet toekomst pensioenen (WTP) kan beoordelen.
 • Cijferbijlage:
  • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) stond dat de grootte van de werkgever afhankelijk is van uw premieloonsom in 2021. Dat is gewijzigd naar 2022.
  • In tabel 14 (RVU-drempelvrijstelling) is het vrijstellingsbedrag van 2024 toegevoegd.
  • In tabel 15 (Lage inkomensvoordeel (LIV)) zijn de minimum- en maximumuurloongrens van het LIV toegevoegd.

 

 

 

Later zullen nog diverse nieuwe versies van de nieuwsbrief loonheffingen volgen met de overige wijzigingen voor 2024 en de tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2024. Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van de nieuwe nieuwsbrieven loonheffingen e.d.? Meldt u dan aan voor onze gratis nieuwsbrieven via het formulier op deze pagina!

 

Downloaden:

Nieuwsbrief loonheffingen 2024 (versie 2 d.d. 17 januari 2024)

Bijlage nieuwsbrief loonheffingen 2024 (versie d.d. 30 november 2023)

 

 

 

 


Publicatiedatum: 20 januari 2024

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de loonheffingen?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!

Nieuwsbrief loonheffingen

Op de hoogte blijven van nieuws over de loonheffingen?
Meld u hier aan voor de gratis nieuwsbrief!