Skip to main content
12 januari
2023

Tweede versie nieuwsbrief loonheffingen 2023 beschikbaar

De tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2023 is nu beschikbaar.

In de nieuwsbrief loonheffingen vindt u informatie over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2023.

 

In de tweede uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 11.1 Ontbreken van een bsn.
 • 16.6 Wijzigingen in cao-codes.
 • 17  Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten.
 • 18  Beschikking/mededeling ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’
        –  ander percentage voor WSW-werknemers in sector 64 en 66
        –  middelgrote werkgever
        –  premie mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’
 • 19  Melding apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders.
 • 20  Oekraïense werknemers.

 

De volgende onderwerpen zijn in deze tweede versie aangepast:

 • 4 Verlaging van de lage Aof-premie. De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
 • 5 Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV). De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
 • 10.1 In de tweede bullet hebben wij voor de duidelijkheid ‘datum’ gewijzigd in ‘ingangsdatum’.
 • 10.2 Ter verduidelijking hebben wij vermeld dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
 • 11.2 Hernummerd: Herstellen van toegepast anoniementarief.
 • 16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding. Bij code 1, 3, 4, 20 en 21 hebben wij toegevoegd dat u bij fictieve dienstbetrekking zoals opting-in voor ‘werkgever’ kunt lezen ‘opdrachtgever’. En dat u voor ‘werknemer’ kunt u lezen ‘opdrachtnemer’. 

 

 

 

Eind december 2022 was de bijlage bij de nieuwsbrief loonheffingen 2023 al aangepast. In de verbeterde bijlage zijn in tabel 12 de normbedragen per jaar en per maand van de vrijwilligersregeling aangepast: € 1.900 per jaar en € 190 per maand in plaats van € 1.800 en € 180.

  

Later zullen nog diverse nieuwe versies van de nieuwsbrief loonheffingen volgen met de overige wijzigingen voor 2021 en de tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2022. Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van de nieuwe nieuwsbrieven loonheffingen e.d.? Meldt u dan aan voor onze gratis nieuwsbrieven via het formulier op deze pagina!

 

download  download hier de Nieuwsbrief loonheffingen 2023 (versie 2 d.d. 10 januari 2023) 

 

 


Publicatiedatum: 12 januari 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de loonheffingen?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!

Nieuwsbrief loonheffingen

Op de hoogte blijven van nieuws over de loonheffingen?
Meld u hier aan voor de gratis nieuwsbrief!