www.salaris-informatie.nl

Sectorindeling / sectoraansluiting

Alle werkgevers worden door de belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling is onder andere van belang voor de hoogte van een aantal premies.

Bij welke sector een werkgever dient te zijn aangesloten is afhankelijk van de werkzaamheden die er daadwerkelijk worden verricht en van de functie van de werkgever in het maatschappelijk verkeer (functionele indeling). Uitgangspunt is dat werkgevers die dezelfde werkzaamheden verrichten bij dezelfde sector dienen te zijn aangesloten.

Onderstaand een lijst van de sectoren en de aanvullende beschrijving van de activiteiten die in de betreffende sector vallen. De lijst is ook als pdf beschikbaar via deze link.