Skip to main content

Correcties nieuwsbrief loonheffingen 2011

De belastingdienst heeft op 27 januari 2011 gemeld dat er nog een aantal fouten in de nieuwsbrief loonheffingen 2011 zitten.

Het gaat om de volgende meldingen in de tabellen:

 • In tabel 2g stond in de rechterkolom bij de arbeidskorting € 1.057. Dit moet zijn € 1.081.

 • In tabel 6a stond in de linkerkolom bij het jaarloon onder het enkelvoudig tarief '€ 32.486 t/m € 55.694'. Dit moet zijn '€ 33.486 t/m € 55.694'.

 • In tabel 12 stond een eigenwoningforfait van 0,80%, maar niet minder dan € 100 bij een WOZ-waarde van meer dan € 0 maar niet meer dan € 13.770. Dit moet zijn een eigenwoningforfait van 0,80% bij een WOZ-waarde van meer dan € 0 maar niet meer dan € 12.500. Verder is het eigenwoningforfait bij een WOZ-waarde van meer dan € 1.020.000 niet 1,60%, maar € 13.770 vermeerderd met 1,60% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.020.000.

 • In tabel 13 ontbrak het normbedrag voor personeelsfeesten, -reizen en dergelijke. Dit is toegevoegd.

 • In tabel 20 moet het jaartal in de kop '2011' zijn in plaats van '2010'.

 • Tabel 26 moet worden gesplitst in tabel 26a en 26b. Tabel 26a (oude tabel 26) gebruikt u als de eerste uitkering voor 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden. Tabel 26b gebruikt u als de eerste uitkering plaatsvindt op of na 1 januari 2011.

 • In tabel 27 stond dat het genormeerde bedrag voor de personeelslening is vastgesteld op 2,5%. Dit is niet correct.
  Een rentevoordeel in verband met een geldlening die u of een met u verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekt, is belast tegen de waarde in het economische verkeer.

  Alleen in de volgende 2 gevallen is het rentevoordeel onbelast:
  > Uw werknemer gebruikt de lening voor het kopen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.

  > Uw werknemer gebruikt de lening voor het kopen, onderhouden of verbeteren van een eigen woning. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - De werknemer meldt schriftelijk aan u waarvoor hij de lening wil gebruiken en voegt kopieën bij van aankoopbewijzen, rekeningen en dergelijke. Hij verklaart daarbij welk deel van de lening voor de inkomstenbelasting een lening is waarvan hij de rente en de kosten kan aftrekken. Alleen voor dat gedeelte van de lening is het rentevoordeel onbelast.
  - U bewaart de verklaring van de werknemer bij de loonadministratie.
  - U geeft in uw aangifte loonheffingen aan dat u van deze regeling gebruikt hebt gemaakt.

 

De verbeterde nieuwsbrief kunt u hier downloaden.