www.salaris-informatie.nl

Bijtelling auto van de zaak (percentages)

Als een werknemer een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting. Als de werknemer bijvoorbeeld meer dan 500 kilometer per jaar rijdt of geen sluitende kilometeradministratie heeft, is een fiscale bijtelling op het loon van toepassing.

De hoogte van de bijtelling is een percentage van de fiscale cataloguswaarde van de auto. Het percentage is vervolgens afhankelijk van de datum van de eerste tenaamstelling van de auto, de CO2 uitstoot van de auto en (t/m 2014) de brandstof waarop de auto rijdt.

Auto's met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer

Voor auto's met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilomer zijn sinds 1 januari 2012 onderstaande regels van toepassing:

Auto met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling voor 1 januari 2012: 0 procent bijtelling tot 1 januari 2017. Het bijtellingspercentage is gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Het blijft ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014: 0 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto zonder CO2 uitstoot, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016: 4 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto met CO2 uitstoot van meer dan 0 maar maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016: 7 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

 

Duur bijtellingspercentage 14 of 20 procent, datum eerste tenaamstelling op of na 1 juli 2012

Voor auto's die op of na 1 juli 2012 voor het eerst tenaamgesteld zijn, wordt het bijtellingspercentage vastgesteld op basis van de regels die gelden op de datum van de eerste tenaamstelling. Als dit percentage 14 of 20 procent is, geldt dat percentage voor de duur van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt.

Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden.

Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

 

Overgangsregeling voor auto's met 14 of 20 procent bijtelling, datum eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012

Voor auto's die voor 1 juli 2012 voor het eerst tenaamgesteld zijn, geldt een overgangsregeling.

Auto stond op 30 juni 2012 en daarna aan dezelfde werknemer ter beschikking: de bijtelling van 14 of 20 procent dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft gelden voor de werknemer die de auto op 30 juni 2012 ter beschikking had. Als de werknemer van werkgever wisselt en in de betreffende auto blijft rijden bij de nieuwe werkgever, blijft het bijtellingspercentage van toepassing.

Auto stond voor 1 juli 2012 op naam van de werkgever / lease-maatschappij en wordt op of na 1 juli 2012 aan een (andere) werknemer ter beschikking gesteld: het percentage dat op 30 juni 2012 van toepasing was, blijft gelden. Ook als de auto later aan een andere werknemer ter beschikking gesteld wordt, blijft het percentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, gelden. 

Auto wijzigt van eigenaar op of na 1 juli 2012, werknemer die de auto ter beschikking had direct voor de eigendomsoverdracht, blijft de auto ter beschikking houden na de eigendomsoverdracht: het bijtellingspercentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft van toepassing zolang de werknemer de auto ter beschikking blijft houden.

Auto wijzigt van eigenaar op of na 1 juli 2012 en wijziging van de werknemer die de auto ter beschikking heeft: het bijtellingspercentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft van toepassing tot 1 juli 2017.

 

Excessief privegebruik auto

Bij excessief privegebruik van de ter beschikking gestelde auto, is de werkelijke waarde van het privegebruik belasting in plaats van de bovengenoemde percentages. Ingeval de auto geen CO2 uitstoot heeft of als de auto valt in de categorie zeer zuinig of zuinig, mag op de waarde van het daadwerkelijke privebruik nog wel een korting van 25, resp, 11 of 5 procent van de waarde van auto in mindering gebracht worden.

Tags: auto van de zaak