www.salaris-informatie.nl

Bijtelling auto van de zaak (percentages)

Als een werknemer een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting. Als de werknemer bijvoorbeeld meer dan 500 kilometer per jaar rijdt of geen sluitende kilometeradministratie heeft, is een fiscale bijtelling op het loon van toepassing.

De hoogte van de bijtelling is een percentage van de fiscale cataloguswaarde van de auto. Het percentage is vervolgens afhankelijk van de datum van de eerste tenaamstelling van de auto, de CO2 uitstoot van de auto en (t/m 2014) de brandstof waarop de auto rijdt.

Auto's met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer

Voor auto's met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilomer zijn sinds 1 januari 2012 onderstaande regels van toepassing:

Auto met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling voor 1 januari 2012: 0 procent bijtelling tot 1 januari 2017. Het bijtellingspercentage is gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Het blijft ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto met CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014: 0 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto zonder CO2 uitstoot, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016: 4 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

Auto met CO2 uitstoot van meer dan 0 maar maximaal 50 gram per kilometer, datum eerste tenaamstelling in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016: 7 procent bijtelling voor een periode van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt. Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

 

Duur bijtellingspercentage 14 of 20 procent, datum eerste tenaamstelling op of na 1 juli 2012

Voor auto's die op of na 1 juli 2012 voor het eerst tenaamgesteld zijn, wordt het bijtellingspercentage vastgesteld op basis van de regels die gelden op de datum van de eerste tenaamstelling. Als dit percentage 14 of 20 procent is, geldt dat percentage voor de duur van 60 maanden. De periode van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de datum van eerste tenaamstelling valt.

Na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling op de laatste dag van de 60e maand opnieuw vastgesteld op basis van de regels die op dat moment gelden. Het alsndag vastgestelde percentage geldt wederom voor een periode van 60 maanden.

Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gebonden aan het kentekenbewijs van de auto. Ze blijven ook van toepassing bij wisseling van eigenaar of bestuurder (werknemer).

 

Overgangsregeling voor auto's met 14 of 20 procent bijtelling, datum eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012

Voor auto's die voor 1 juli 2012 voor het eerst tenaamgesteld zijn, geldt een overgangsregeling.

Auto stond op 30 juni 2012 en daarna aan dezelfde werknemer ter beschikking: de bijtelling van 14 of 20 procent dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft gelden voor de werknemer die de auto op 30 juni 2012 ter beschikking had. Als de werknemer van werkgever wisselt en in de betreffende auto blijft rijden bij de nieuwe werkgever, blijft het bijtellingspercentage van toepassing.

Auto stond voor 1 juli 2012 op naam van de werkgever / lease-maatschappij en wordt op of na 1 juli 2012 aan een (andere) werknemer ter beschikking gesteld: het percentage dat op 30 juni 2012 van toepasing was, blijft gelden. Ook als de auto later aan een andere werknemer ter beschikking gesteld wordt, blijft het percentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, gelden. 

Auto wijzigt van eigenaar op of na 1 juli 2012, werknemer die de auto ter beschikking had direct voor de eigendomsoverdracht, blijft de auto ter beschikking houden na de eigendomsoverdracht: het bijtellingspercentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft van toepassing zolang de werknemer de auto ter beschikking blijft houden.

Auto wijzigt van eigenaar op of na 1 juli 2012 en wijziging van de werknemer die de auto ter beschikking heeft: het bijtellingspercentage dat op 30 juni 2012 van toepassing was, blijft van toepassing tot 1 juli 2017.

 

Excessief privegebruik auto

Bij excessief privegebruik van de ter beschikking gestelde auto, is de werkelijke waarde van het privegebruik belasting in plaats van de bovengenoemde percentages. Ingeval de auto geen CO2 uitstoot heeft of als de auto valt in de categorie zeer zuinig of zuinig, mag op de waarde van het daadwerkelijke privebruik nog wel een korting van 25, resp, 11 of 5 procent van de waarde van auto in mindering gebracht worden.

Auto van de zaak

Als je als werknemer een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting. Als je bijvoorbeeld meer dan 500 kilometer per jaar rijdt of geen sluitende kilometeradministratie hebt, is een fiscale bijtelling op het loon van toepassing. Een eventuele eigen bijdrage uit het netto loon van uw werknemer vermindert de bijtelling voor privégebruik.

Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden.

 

 

 

Vereenvoudigde regeling rittenregistratie bestelauto's
Op 4 februari 2009 is door de belastingdienst een vereenvoudiging van de rittenregistratie (kilomteradministratie) voor bestelauto's medegedeeld. De regeling is ontstaan uit overleg tussen de Belastingdienst en de (belangen)organisaties EVO, VNO-NCW, Uneto-Vni, Bouwend Nederland en Fosag.

 

De vereenvoudiging zou de administratieve lasten voor bedrijven en werknemers moeten verminderen. Registratie blijft verplicht, maar de werknemer hoeft minder ritinformatie bij te houden, zolang de informatie maar uit de administratie van het bedrijf kan worden gehaald.

Werknemers mogen de versimpelde rittenregistratie alleen hanteren wanneer afspraken hierover met hun werkgever zijn vastgelegd. In deze overeenkomst moet worden afgesproken dat de werknemer de vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt, dat privegebruik tijdens lunch- en werktijd niet is toegestaan en dat de werkgever de zakelijke adressen in de (project)administratie heeft opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak is hier te downloaden. Tevens is in dit document een voorbeeld van de vereenvoudigde rittenregistratie terug te vinden.

De werknemer moet de vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden en de zakelijke adressen moeten terug te vinden zijn in de administratie van de werkgever.

 

Fiscale bijtelling voor de auto van de zaak vanaf 2009

Standaard is de fiscale bijtelling voor het privégebruik tenminste 25% van de cataloguswaarde van de auto.

 

De fiscale bijtelling is 20% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:
- tussen 96 en 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- tussen 111 en 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt

De fiscale bijtelling is 14% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:
- 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt

De CO2-uitstaat van de auto is bijvoorbeeld terug te vinden via de website van de rijksdienst voor het wegverkeer.

 

Fiscale bijtelling voor de auto van de zaak in 2008
Standaard is de fiscale bijtelling voor het privégebruik tenminste 25% van de cataloguswaarde van de auto.

De fiscale bijtelling is 14% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:

- 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt
De CO2-uitstaat van de auto is bijvoorbeeld terug te vinden via de website van de rijksdienst voor het wegverkeer.