Skip to main content

Loonheffing tabellen 2012

Onderstaand treft u de loonbelastingtabellen aan voor het berekenen van de loonheffing over het jaar 2012.

 

De witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid:De witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen:

 

 

De witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid voor medewerkers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen:

 

 

De groene tabellen voor loon uit vroegere arbeid:

 

 

Rekenregels voor de geautomatiseerde loonadministratie:

Deze documenten zijn in februari 2012 bijgewerkt door de belasitngdienst. 

In deze versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

- Overal waar stond 'werknemers van 65 jaar, geboren in 1946 of later', is dit veranderd in 'werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1946 of later'.

- In paragraaf 2.5 van de rekenvoorschriften is de formule voor het berekenen van de jonggehandicaptenkorting aangepast.

 

 

 

Diversen loonheffing 2012

 • Nieuwsbrief loonheffingen 2012 (herziene versie d.d. 13 januari 2012)

  U kunt een nieuwe versie van de nieuwsbrief downloaden. Hierin zijn een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerdere versies doorgevoerd. Het gaat om de volgende verbeteringen:

  - In tabel 1 is bij werknemers geboren in 1946 of later achter '65 jaar' toegevoegd 'en ouder'.

  - In tabel 6b is in de titel achter '65 jaar' toegevoegd 'en ouder'.

  - In tabel 9 zijn de normbedragen aangepast.

  - In bijlage 3 is de ingangsdatum van de 13e periode aangepast.


  Eerder waren onderstaande correcties al doorgevoerd:

  - In tabel 1, 5, 6a en 6b zijn de kolommen met het jaarloon aangepast.

  - In tabel 2d is het bedrag van € 51.501 in de kolom 'Inkomen meer dan' gewijzigd in € 51.418.

  - In tabel 5 is het enkelvoudig tarief voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen en die een jaarloon hebben t/m € 18.945, aangepast. Dit is 1,95%

  - In tabel 13 is het normbedrag voor producten uit eigen bedrijf aangepast. Dit is € 500.
  - In tabel 14 is bij starters een maximumbedrag toegevoegd.