Skip to main content
27 oktober
2022

Akkoord CAO foodservice / groothandel in levensmiddelen 2022 - 2023

De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO groothandel in horecaproducten en CAO groothandel in levensmiddelen met een looptijd van 18 maanden.

 

De hoofdpunten van het akkoord zijn: 

 

Looptijd

1 juli 2022 t/m 31 december 2023

 

Salaris

01-07-2022: 3 procent salarisverhoging
jul-2022: bruto € 250 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-02-2023: 1,5 procent salarisverhoging 
juli-2023: bruto € 250 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)

 

Diversen

  • de pensioenpremie van het BPF foodservice zal in 2023 en 2024 stijgen van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling blijft ongewijzigd. De werkgevers betalen 2/3 deel van de stijging en de werknemers 1/3 deel.
  • de eenmalige uitkering zijn van toepassing voor werknemers die op 1 januari van het betreffende jaar in dienst waren. Ook uitzendkrachten ontvangen deze uitkering.
  • de toeslagen voor het werken in koel- en vriesruimtes worden ook geindexeerd en zullen per 1 juli 2022 resp. € 0,4 en € 1,10 bruto per uur bedragen.
  • per 1 januari 2023 worden de loonschalen aangepast aan het nieuwe wettelijk minimumloon asl die onder het WML-nivo liggen.
  • per 1 februari 2023 vervallen de leeftijdsschalen voor 22- en 23-jarigen uit het loongebouw door de schaalbedragen voor 15 en 16 te schrappen en de leeftijdsschalen t/m 21 twee treden te verhogen. 
  • per 1 janauri 2024 wordt de termijn voor deelname aan de generatiepactregeling (80 - 90 -100 regeling) uitegebreid van 3 naar 4 jaar.
  • er komt onderzoek naar de mogelijkheid om het saldo van het verlofsparen bij een externe partij onder te brengen.
  • per 1 januari 2024 wordt de leeftijd warop werknemers niet kunnen worden verplicht tot werken buiten de werkvensters of in ploegendiensten verhoogd van 55 naar 58 jaar. Werknemers van 55 jaar en ouder behouden de rechten die ze op 31 december 2023 hadden.
  • per 1 januari 2024 worden de extra vakantiedagen voor senioren gekoppeld aan de AOW leeftijd.

 

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat over de nieuwe CAO groothandel in levensmiddelen 2022 - 2023

 

 

 

Naar de pagina van de CAO groothandel in levensmiddelen

Naar de pagina van de CAO groothandel in horecaproducten

 


Publicatiedatum: 27 oktober 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao levensmiddelen groothandel?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!