www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO groothandel in levensmiddelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO groothandel in levensmiddelen (GIL)

 

01-08-2007: 2 procent salarisverhoging

01-01-2008: 1 procent salarisverhoging structureel, 0,5 procent incidenteel

01-04-2010: 1 procent salarisverhoging

01-07-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-05-2011: 1,5 procent salarisverhoging

01-02-2012: 1,5 procent salarisverhoging

30-12-2013: 2 procent salarisverhoging
01-07-2015 / periode 8: 1 procent salarisverhoging
01-05-2016 / periode 5: 1 procent salarisverhoging
dec-2016: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-02-2017: 1 procent salarisverhoging
01-02-2018: 1,75 procent salarisverhoging
dec-2018: bruto € 75 eenmalige uitkering (pro rata naar aantal maanden in dienst in 2018 en het aantal contracturen)

01-01-2019: 1,75 procent salarisverhoging 
01-02-2020: 2,8 procent salarisverhoging 
01-07-2022: 3 procent salarisverhoging
jul-2022: bruto € 250 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-02-2023: 1,5 procent salarisverhoging 
juli-2023: bruto € 250 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)

 naar de pagina van de CAO voor de groothandel in levensmiddelen