www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingsresultaat CAO landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2013 - 2014

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (CAO LEO). 

 

 

Looptijd

1 juli 2013 t/m 30 juni 2014

 

 

Salaris

01-01-2014: indexatie reiskostenvergoeding

 

 

 

Overige afspraken

- Er wordt geen nieuw CAO boekje voor deze periode gemaakt

- Sociale partners gaan na de zomer met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

   - Wat is het toekomstperspectief van de Overbruggingsregeling mede in relatie tot arbeidsmarktaangelegenheden;
   - Hoe dient de cao om te gaan met de Beroeps Begeleidende Leerweg in combinatie met het kwalificatiedossier;
   - Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de relatie met het Sociaal Akkoord;
   - Hoe om te gaan met uitzendwerk en ter beschikking stellen van arbeid;
   - Zeggenschap voor werknemers.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO voor de landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (CAO LEO)