www.salaris-informatie.nl

Instemming onderhandelingsresultaat CAO landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2013 - 2014

De achterban van de CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO voor de landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (CAO LEO). 

 

Er zal geen nieuw CAO boekje uitgegeven worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO voor de landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (CAO LEO)